OFERTY PRACY


Oferta pracy No. 1
Laboratorium Syntezy Organicznej Adeviq - S.P.I.N.

Poszukujemy osób do pracy w laboratorium chemicznym na stanowisku: Specjalista d/s syntezy chemicznej

Szukamy chemików - specjalistów chemii organicznej, którzy kochają(!) syntezę organiczną i chemię w ogóle, są chętni by poświęcić swój czas dla chemii. Osoby, których szukamy powinny chcieć doskonalić swój warsztat, poznawać nowe metody i mieć żyłkę odkrywcy (naukowca).

Na początku będziemy zatrudniać na umowę o dzieło - oznacza to, iż wynagrodzenie będzie wypłacane za konkretny związek i za konkretne badania.

Osoby pracujące u nas muszą wykazywać dużą samodzielność i wiedzę - muszą umieć dobrać reakcję i jej warunki tzn.:
- rozpuszczalnik,
- reagenty,
- katalizator,
- metodę syntezy,
- czas trwania reakcji,
- temp. reakcji,
- sposób kontroli przebiegu reakcji,
- sposób wydzielenia i oczyszczenia produktu;
Wymagamy również umiejętności w konstruowaniu aparatury laboratoryjnej (zestawy do destylacji próżniowej, azeotropowej, z parą wodną itp.) oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym (szczególnie jeśli chodzi o reaktywne i/lub toksyczne związki chemiczne).
Często wykonujemy reakcje/substancje wcześniej przez nikogo nie syntezowane, a więc nie mamy nawet przepisu preparatywnego, dlatego tak ważna jest znajomość szczególnie zaawansowanej chemii organicznej. Nasza praca jest typową pracą naukową, poznajemy nowe metody i substancje lub optymalizujemy już znane, by syntezować je tańszym kosztem za pomocą lepszej metody.

Proszę pamiętać, iż wykonujemy różne preparaty - mogą to być związki bardzo cuchnące (merkaptany, aminy), toksyczne, niebezpieczne i wybuchowe - dlatego osoba, która chciałaby u nas pracować musi być psychicznie i fizycznie przygotowana do pracy z takimi związkami; może się zdarzyć, iż po pracy chemik przez tydzień śmierdzi produktami swoich reakcji, a nie umiejętne obchodzenie się z niektórymi substancjami może grozić śmiercią zarówno eksperymentatorowi jak i współpracownikom. 

Praca będzie polegać na przygotowaniach do syntezy (konsultacje, obliczenia stechiometryczne, mycie szkła, przygotowanie rozpuszczalników i stanowiska pracy), wykonaniu syntezy, oczyszczeniu preparatu, dokonaniu jego identyfikacji (temp. topn., TLC, metody spektrometryczne itp.) i wykonaniu czynności końcowych (ważenie preparatu, jego pakowanie, mycie szkła po syntezie, wyczyszczenie stanowiska pracy, przygotowanie raportu).

Po okresie próbnym istnieje możliwość zatrudnienia na cały etat. W przyszłości możliwość szybkiego awansu na kierownicze stanowisko w Laboratorium.

Praca może się odbywać w dowolnej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu, lecz ze względu na długotrwałość syntezy wymagamy dyspozycyjności i intensywnej pracy.
Praca w laboratorium nie jest limitowana, gdyż liczy się produkt, a nie czas pracy, ale to właśnie sama synteza często wymaga pilnowania jej przez np. 14 godzin. Częstym przypadkiem jest kończenie pracy o 2-3 w nocy. Czasem trzeba "siedzieć" nad syntezą przez całą noc. Osoba, która chce pracować w naszym laboratorium musi być dyspozycyjna względem syntezy, a więc nie może "porzucić" reakcji ze względu na inne zajęcia itd. Nie jest to na pewno praca biurowa od 8-mej do 16-tej.
Panuje ogólna zasada: każda rozpoczęta reakcja musi być dokończona jak najszybciej (chyba, że procedura wymaga dłuższej reakcji), a aparatura laboratoryjna musi być umyta od razu po reakcji!

Dodatkowo oferujemy szkolenia i możliwość korzystania z laboratorium w wolnych chwilach - możliwość prowadzenia bezpłatnie własnych eksperymentów i badań (po uzgodnieniu)!

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (chemiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne i pokrewne) i/lub olbrzymia wiedza
- umiejętności manualne i znajomość preparatyki organicznej
- znajomość syntezy organicznej i zaawansowanej (fizycznej) chemii organicznej
- znajomość (wystarczy bierna - czytanie) angielskiego lub niemieckiego
- opanowanie w sytuacji stresowej (pożar, wybuch, substancje toksyczne itp.)
- rzetelność, lojalność, uczciwość, honorowość i punktualność
- dyspozycyjność (praca nawet do 14 h/dobę, 7 dni w tygodniu)
- dodatkowe atuty: znajomość dodatkowego języka, znajomość technik spektrometrycznych (NMR, IR, MS), znajomość obsługi baz danych chemicznych oraz umiejętność korzystania z literatury chemicznej.

Kontakt:

praca /@/ chem.pl (przyjmujemy zgłoszenia, CV i listy motywacyjne tylko w formacie tekstowym jako treść e-maila, ewentualnie tyko zdjęcia jako załącznik w postaci pliku .jpg (max. 300 kB) - prosimy o nie przesyłanie w/w dokumentów w postaci załaczników .doc itp.)
tel. 0600-777-355; tel. 0713-47-63-65


Oferta pracy No. 2
Laboratorium Syntezy Organicznej Adeviq - S.P.I.N.

Poszukujemy osób do pracy w laboratorium chemicznym na stanowisku: Samodzielny laborant

Wymagania:
- wykształcenie wyższe (chemiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne i pokrewne) lub duża wiedza
- umiejętności manualne i znajomość chemii
- opanowanie w sytuacji stresowej (pożar, wybuch, substancje toksyczne itp.)
- rzetelność, lojalność, uczciwość, honorowość i punktualność
- dyspozycyjność (praca nawet do 14 h/dobę, 7 dni w tygodniu)


Na początku zatrudnienie na umowę o dzieło - później możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Kontakt:

praca /@/ chem.pl (przyjmujemy zgłoszenia, CV i listy motywacyjne tylko w formacie tekstowym jako treść e-maila, ewentualnie tyko zdjęcia jako załącznik w postaci pliku .jpg (max. 300 kB) - prosimy o nie przesyłanie w/w dokumentów w postaci załaczników .doc itp.)
tel. 0600-777-355; tel. 0713-47-63-65


Oferta pracy No. 3
Laboratorium Syntezy Organicznej Adeviq - S.P.I.N.

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: Specjalista d/s marketingu, sprzedaży odczynników, surowców i szkła laboratoryjnego

Wymagania:
- wykształcenie chemiczne
- dobra znajomość rynku
- dobra znajomość języka angielskiego
- punktualność, rzetelność, pracowitość, dobra organizacja pracy, lojalność i utożsamienie się z firmą, wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- chęć stałego rozwijania się
Mile widziane:
- własny samochód
- znajomość HTML i PHP
- znajomość dodatkowych języków (niemiecki, francuski itd.)

Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- głównie: prowadzenie marketingu i sprzedaży
- nadzór nad magazynem odczynników i szkła
- nadzór nad wysyłką i pakowaniem zamówionych towarów
- wystawianie faktur
- kontakty z Klientami
- kontantky z dostawcami
- dodatkowe prace związane z prowadzeniem sprzedaży

Warunki zatrudnienia:
na początku praca na umowę o dzieło, zarobki będą naliczane w oparciu o prowadzoną sprzedaż towarów i usług (marża ok. 10% - do ustalenia). Po okresie początkowym praca stała na umowę o pracę (pensja + premia/marża od sprzedaży).


Kontakt:

praca /@/ chem.pl (przyjmujemy zgłoszenia, CV i listy motywacyjne tylko w formacie tekstowym jako treść e-maila, ewentualnie tyko zdjęcia jako załącznik w postaci pliku .jpg (max. 300 kB) - prosimy o nie przesyłanie w/w dokumentów w postaci załaczników .doc itp.)
tel. 0600-777-355; tel. 0713-47-63-65


Oferta pracy No. 4
Laboratorium Syntezy Organicznej Adeviq - S.P.I.N.

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: Asystent Prezesa (księgowy/a)

Wymagania:
- wykształcenie i duża wiedza z zakresu księgowości, finansów i prawa podatkowego
- wykształcenie z zakresu chemii (lub dziedzin pokrewnych)
- dobra znajomość języka angielskiego
- punktualność, rzetelność, pracowitość, dobra organizacja pracy, lojalność i utożsamienie się z firmą, wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- chęć stałego rozwijania się
Mile widziane:
- własny samochód
- doświadczenie w prowadzeniu księgowości
- znajomość dodatkowych języków (niemiecki, francuski itd.)

Do obowiązków Asystenta należeć będzie:
- głównie:
- prowadzenie księgowości
- nadzór nad kadrami i pracownikami
- nadzór prawny
- kontakty z Klientami
- segregowanie korespondencji
- dodatkowe prace związane z prowadzeniem biura
- ewentualnie prowadzenie marketingu i sprzedaży

Warunki zatrudnienia:
na początku praca na umowę o dzieło (przy prowadzeniu prac z zakresu marketingu i sprzedaży: marża). Po okresie początkowym praca stała na umowę o pracę (pensja + ewentualnie premia/marża od sprzedaży).


Kontakt:

praca /@/ chem.pl (przyjmujemy zgłoszenia, CV i listy motywacyjne tylko w formacie tekstowym jako treść e-maila, ewentualnie tyko zdjęcia jako załącznik w postaci pliku .jpg (max. 300 kB) - prosimy o nie przesyłanie w/w dokumentów w postaci załaczników .doc itp.)
tel. 0600-777-355; tel. 0713-47-63-65


Pozostałe oferty:
Oferta współpracy

Ciekawa oferta pracy i współpracy z portalem ICELAND.PL
www.iceland.pl/wspolpraca.htmlZaproszenie do współpracy i prowadzenia badań naukowych

Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby na własną rękę i na własne konto prowadzić badania naukowe w luźnej i miłej atmosferze, a uczelnie państwowe nie dają Ci wyboru co do tematyki badań lub panuje tam nerwowa atmosfera i ciągle czujesz, że wszyscy zamiast prowadzić badania plotkują, snują intrygi, szukają "afer"... to my dajemy Ci taką możliwość. Dodatkowo jeśli posiadasz pewien kapitał lub możliwość finansowania a nie chcesz sam zakładać firmy i prowadzić buchalterii - masz jedno rozwiązanie:
PRZYŁĄCZ się do nas.

Jeżeli posiadasz środki pieniężne, nie musisz ich nam wpłacać. Jedynym przypadkiem, gdy wymagamy jakichkolwiek gwarancji jest przypadek, gdy na konto Instytutu będziesz chciał dzierżawić jakieś pomieszczenia - ponieważ umowę podpisze Instytut więc musimy mieć zabezpieczenie, by móc zawsze spłacić wszelkie zobowiązania.

Jeżeli oprócz pomysłów na badania naukowe masz również pomysł na działalność produkcyjno-handlowo-usługową - tym lepiej - dzięki niej będziesz mógł lepiej finansować swoje badania a my pomożemy Ci jeśli chodzi o reklamę w Internecie, obsługę księgową itd.

Jesteśmy Instytutem naukowym i przyjmiemy każdego kto chce prowadzić badania naukowe - niestety z braku własnych funduszy nie możemy przyjąć na umowę o pracę - współpraca odbywa się na zasadach wolontariatu. Jeżeli na swoje badania masz jakieś środki to pamiętaj, że dzięki temu, że posiadamy osobowość prawną i jesteśmy płatnikiem VAT - wszystkie środki zakupione na cele badań będą tańsze o tenże VAT (najczęściej 22%). Poza tym, często osoby fizyczne nie mogą kupić tego co może kupić osoba prawna (Instytut).

Nie pobieramy żadnych prowizji za prowadzenie badań naukowych - pobieramy jedynie niewielki procent z VATu - lecz środki te idą na inne badania naukowe i na utrzymanie Instytutu.

Pobieramy natomiast prowizję (za obsługę faktur, za reklamę, księgowość etc.) za działalność gospodarczą - w przypadku, gdy dzięki swojej działalności gospodarczej będziesz chciał mieć jakiś dochód (nie tylko na badania) - wtedy zatrudnimy Cię na umowę o pracę lub na umowę o dzieło (w zależności, czy dochód będzie sezonowy czy trwały).

Jeżeli natomiast nie masz wystarczających środków na prowadzenie badań - to pamiętaj, że dzięki osobowości prawnej Instytutu - będziesz mógł pisać prośby o dofinansowanie do polskich i zagranicznych instytucji rządowych (i prywatnych) zajmujących się finansowaniem badań naukowych. Jeżeli rzeczywiście dogłębnie znasz temat, który Cię pasjonuje a także znasz języki obce (angielski, niemiecki, francuski etc.) to masz możliwość starania się o dofinansowanie swych badań.

Dzięki nam możesz nawiązywać kontakty naukowe z całym światem (pod warunkiem znajomości języków obcych).

W przyszłości, gdy Instytut będzie miał większe środki, również i my będziemy finansować ciekawe i pasjonujące badania naszych uczonych*.

Ważne jest również to, że Instytut teraz się rozwija, więc dzięki współpracy z nami możesz szybko, dzięki swoim pomysłom, awansować i zostać np. Dyrektorem Wydziału! Tak na prawdę liczą się pomysły, dopiero potem jest kapitał.


Oto nasz adres:
Instytut Adeviq-SPIN
ul. Mydlana 3
51-502 Wrocław
kontakt: biuro /@/ adeviq-spin.com

* uczony - człowiek, który z pasją prowadzi rzetelne badania naukowe. Uczonym nie musi być starzec, także dwudziestolatek może być uczonym - wystarczy że dąży do prawdy i poznania wiedzy. Według prof. M. Soroki (z Polit.Wrocł.) uczony to człowiek, który zapytany co w danej chwili robi nie odpowie "robię habilitację" czy "robię profesurę" taki człowiek od razu zacznie opowiadać z pasją o swoich badaniach.